ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

Публічне акціонерне товариство «Кіровоградолія» (ідентифікаційний код юридичної особи 00373869) місцезнаходження вул. Урожайна, б. 30, м. Кіровоград повідомляє про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів, що відбудуться 28 квітня 2014 року за адресою: вул. Урожайна, б. 30, м. Кіровоград (актовий зал). Порядок денний було доповнено наступними питаннями:

 

7. Про надання дозволу на укладення Товариством додаткової угоди до договору поруки №00XY1P005 від 26.10.2012р із ОАО «АЛЬФА-БАНК» та уповноваження Директора Товариства на укладення додаткової угоди до договору поруки.

8. Про надання дозволу на укладення Товариством додаткової угоди до договору поруки №00XY2P006 від 26.10.2012р. із ОАО «АЛЬФА-БАНК» та уповноваження Директора Товариства на укладення додаткової угоди до договору поруки.