ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Лiцензiя на придбання , зберiгання, перевезення , використання прекурсорiв (списку 2 таб.1У ) "Перелiку наркотичних засобiв психотропних речовин i прекурсорiв"Серiя АТ №57692524.11.2016Державна служба України з контролю за наркотиками24.11.2021
Опис:
Придбання , зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таб.1У) "Перелiку наркотичних засобiв психотропних речовин i прекурсорiв). Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля закiнчення термiну її дiї.
Лiцезiя на надання послуг з перевезеня пасажирiв i небезпечних вантажiв автомобiльним транспортом.Серiя АВ № 61607629.02.2012Мiнiстерство транспорту та зв’язку Українид/н
Опис:
Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує.
Лiцензiя на виробництво електричної енергiїсерiя АТ № 57850415.09.2011Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України (НККРЕ)31.08.2021
Опис:
Виробництво електричної енергiї. Емiтент має намiр продовжувати термiн дiї лiцензiї пiсля закiнчення термiну її дiї.