ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
22.04.201625.04.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.05.201605.05.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.06.201602.06.2016Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.08.201622.08.2016Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
09.11.201609.11.2016Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів