ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 28.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1Послуги переробки соняшника405047423 тн94102.432.8405047423 тн94102.432.8
2Оптова торгiвля олiя соняшникова9586.562тн171928.159.79586.562тн171928.159.7
3Ел.енергiя7457 тис.квт. час215957.57457 тис.квт. час215957.5

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1Матерiали24.7
2Ел. енергiя23.7
3Витрати на оплату працi26.3
4Амортизацiя14.2
5Iншi витрати11.1

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.