ПРАТ "Кропивницький ОЕЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00373869
Телефон: 0522390122
Юридична адреса: вул. Урожайна, 30, м. Кропивницький, поштовий індекс: 25030
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
01.09.201402.09.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
09.09.201410.09.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
27.06.201401.07.2014Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
24.03.201426.03.2014Відомості про проведення загальних зборів
07.04.201408.04.2014Відомості про проведення загальних зборів